La Junta

  • Presidencia: César Cofrade (Eivissa)

  • Vicepresidencia: Remei Fernánez (Mallorca)

  • Tesorería: Marta Osuna (Menorca)

  • Secretaría: Núria Berenguer (Menorca)

  • Vocal 1:  Mauro García Toro (Mallorca)

  • Vocal 2: Juan Serapio (Eivissa)

  • Vocal 3: Cati Pons (Menorca)

  • Vocal 4: Antonia Torres (Eivissa)

  • Vocal 5: Angus Ortega (Mallorca)